ÅPEN SØKNAD - Sprengning, boring og grunnarbeid - Rolf Jørgensen AS

LÆREBEDRIFT

GODKJENT LÆREBEDRIFT
Rolf Jørgensen AS er godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget og fjell-og bergverksfaget.

Som medlem av MEF er det naturlig for oss å benytte oss av Opplæringskontoret foranleggs- og bergfagene (OKAB) for oppfølgning av lærekontraktene.Kontakt oss ved å ringe
kontorleder Trine 41 25 09 96
CV sendes til trine@joergensen.as


Administrasjonen treffes på 476 00 285 Øivind Nymo Karoliussen startet som anleggsmaskinførerlærling sommeren 2017, på dagen ett år senere kom Aksel Hilstad til oss som lærling i fjell-og bergverksfaget. På bildet ser vi prosjektleder Stein Viggo Karoliussen, Aksel Hildal, Øivind Nymo Karoliussen og daglig leder Tommy Jørgensen.