AKTUELT - Sprengning, boring og grunnarbeid - Rolf Jørgensen AS

FV 243 FJORDKRYSSING SIFJORDEN -RJ HOVEDENTREPRENØR FOR SVV


Desember 2017 


Rolf Jørgensen AS har fått entreprisen som gjelder sjøfylling og vei på FV 243 Fjordkryssing Sifjorden. Troms fylkeskommune har tildelt kontrakten som er på 69 millioner kroner inkl mva og gjelder et rassikringstiltak som er en del av Torskenpakken. Byggherre er Statens vegvesen Region Nord.


Oppdraget består av å etablere en sjøfylling på begge sider av fjorden som forberedelse til brua på 45 meter som skal bygges i neste entreprise. Til sjøfyllinga skal sprenges ca 340 000 pfm3 fra sidetak i tillegg til en del urmasser. Selve sjøfyllinga er på ca 545 000 pam3. Første lag legges ut med sjøredskap (lekter) til kote -10, resten legges ut med gravemaskin fra land. Delfrist for sjøfyllingen er satt til 01.03.2019, ferdigstillelse er 01.07.2019.


Det er svært gledelig at vi som lokal entreprenør kan være konkurransedyktig på slike typer oppdrag, melder Tommy Jørgensen som sammen med sin far Rolf Jørgensen tar seg av den daglige driften av selskapet. I dagens marked er det utfordrende for lokale entreprenører å konkurrere mot de store aktørene i anleggsbransjen som stadig kjøper opp markedsandeler, også her i nord. Her leverte vi beste pris i sterk konkurranse med både lokale og nasjonale aktører. Det er vi godt fornøyd med!


Jobben passer oss utmerket med tanke på den kompetansen som vi har opparbeidet siden Rolf startet virksomheten i 1978. Siden da har Rolf Jørgensen arbeidet på mange veiparseller i de nordlige fylkene, og det er ekstra hyggelig å få være hovedentreprenør for Statens vegvesen på et prosjekt som blir å foregå i det året virksomheten vår har 40- års jubileum.


Vi er veldig motivert for oppdraget, og er allerede godt i gang med tilriggingen. Det er en erfaren prosjekt- og anleggsledelse som skal drive prosjektet og vi har personellet og maskinparken som skal til for å sikre god fremdrift. Vi ser frem til å starte for fullt med arbeidet, og til nok et godt samarbeid med Statens vegvesen.


Tommy Jørgensen, fung. daglig leder Rolf Jørgensen AS