Velkommen til Rolf Jørgensen AS.

Vi er et firma som driver med boring, sprengning, vegarbeid, det meste av grunnarbeider, knusing av sprengstein til ferdigvarer. Vi har en veldig moderne maskinpark, med stort sett alle maskinene påmontert maskinstyring (GPS)

 

 

Sprengningsarbeid på Ibestad-Hamran Et vegprosjekt vi hadde for Statens Vegvesen.

Sprengningsarbeid på Ibestad-Hamran

Et vegprosjekt vi hadde for Statens Vegvesen.

Arbeid pågår på sjøfylling i Narvik.

Arbeid pågår på sjøfylling i Narvik.

Ett av molo prosjektene våre i Salangen.

Ett av molo prosjektene våre i Salangen.